Albatoz Capital

คือ Platform ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ขยายธุรกิจบน Social Media ให้เติบโตขึ้นได้อย่างง่ายดาย

เกี่ยวกับเรา

Albatoz Capital คือ Platform ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ ขยายธุรกิจบน Social Media ให้เติบโตขึ้นได้อย่างง่ายดาย

ติดต่อเรา

บริษัท อัลบาทอซ แคปปิตอล จำกัด

47/349 อาคารไคตัค ชั้น 9 ถ.ป๊อปปูล่า
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
เปิดให้บริการ ทุกวัน จันทร์-เสาร์
เวลา 08:30 น. - 17:30 น.
เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

FB Albatoz
อีเมล info@albatoz.com
โทร 065 608 0535
(12.00-13.00 น. เจ้าหน้าที่พักกลางวัน)

คุณต้องการเข้าถึงลูกค้าให้มากขึ้น??